Skip to Content

Termeni și condiții

1. General

Acest site îți este pus la dispoziție de Henkel România, str Ionita Vornicul nr 1-7 sector 2 Bucuresti. Informația disponibilă pe site referitoare la Henkel România (numit in continuare “Henkel”), companiile partenere și terți a fost adunată si organizată cu cea mai mare atenție. Cu toate acestea, nu putem garanta integralitatea și corectitudinea ei. Henkel nu își asumă răspunderea pentru eventualele greșeli din conținutul acestui site. Previziunile de pe site au fost făcute cât mai bine posibil, având în vedere informațiile și parerile avute la momentul scrierii lor. Totuși, rezultatele reale pot diferi substanțial deoarece depind de un număr semnificativ de factori de natură competitivă și macroeconomică, factori care de multe ori nu pot fi controlați de Henkel. Fără a aduce atingere obligațiilor legale de a modifica previzunile, Henkel nu are intenția de a actualiza constant toate previziunile incluse în acest site.

Prin accesarea acestui site, accepți fără nicio restricție sau rezervă următorii termeni generali de utilizare a site-ului, pe care îi poți citi aici sau imprima pe hârtie.

Acest site și informațiile incluse nu sunt create sau aprobate pentru utilizarea în Statele Unite ale Americii sau de către cetățeni sau rezidenți ai SUA. Aceste persoane sunt rugate să contacteze site-ul Henkel local sau site-urile partenerilor din SUA ai Henkel.

A. Proprietate Intelectuală

1. Drepturi de autor

Paginile site-ului nostru sunt protejate prin drepturi de autor. Mai exact, toate reproducerile, adaptările, traducerile, stocările și procesările în alte media (inclusiv prin mijloace electronice) beneficiază de protecția drepturilor de autor. De aceea, orice exploatare integrală sau parțială necesită acordul scris al Henkel România, numit în continuare "Henkel". Protejarea drepturilor de autor se referă atât la conținutul acestui site, cât și la structura sa. Orice reproducere a informațiilor sau datelor, mai ales a textelor, a unor părți din texte sau a imaginilor (în afara fotografiilor pentru presă) necesită consimțământul scris al Henkel. Ilustrațiile sunt protejate prin Legea drepturilor de autor, iar drepturile de utilizare si reproducere sunt deținute de Henkel. Aceste drepturi se aplică integral și în cazul în care imaginile sunt adăugate manual sau automat la o arhivă.

Fotografiile Henkel pentru presă pot fi folosite doar în scopuri editoriale. În cazul în care sunt reproduse și/sau modificate pentru scopuri editoriale, fotografiile trebuie să aibă atașată notificarea "© [Anul] Henkel România. Toate drepturile rezervate". Reimprimarea este gratuită, dar este condiționată de trimiterea unei copii pentru arhivele noastre.

© 2013 Henkel România, str Ionita Vornicul nr 1-7 sector 2 Bucuresti. Toate drepturile rezervate

2. Mărci comerciale

Logo-ul oval Henkel, logo-ul oval Henkel "Excellence is our Passion" și toate numele și înfățișările produselor din aceste pagini sunt mărci înregistrate ale Henkel România, ale filialelor sale, ale asociaților sau ale partenerilor săi. Orice utilizare neautorizată sau abuz al acestor mărci este interzisă în mod expres si constituie o încălcare a legii mărcilor, a legii drepturilor de autor, a drepturilor proprietății intelectuale sau a legii concurenței neloiale.

3. Disclaimer pentru site-uri partenere

a.  Paginile acestui website conţin link-uri (de exemplu hyperlink-uri) către alte site-uri care sunt operate de către părţi terţe şi ale căror conţinuturi nu sunt cunoscute companiei Henkel.

Henkel permite doar accesul la site-uri web şi nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru conţinutul lor. Link-urile noastre către websiturile părţilor terţe sunt menite să facă navigarea mai uşoară pentru tine. Declaraţiile indicate în aceste pagini nu ne aparţin. Preferăm să ne separăm în mod explicit de orice fel de conţinut aparţinând site-urilor partenere. În special, nu ne asumăm nici o răspundere pentru orice încălcare a dispoziţiilor legale sau încălcări ale drepturilor unor terţe părţi care apar pe astfel de pagini.

b. Pentru site-urile la care hyperlink-urile sunt furnizate de site-ul Henkel, proprietarii acestor site-uri sunt singurii responsabili pentru conţinutul acestor pagini, precum şi pentru orice vânzare a produselor oferite acestora şi pentru manipularea de orice comenzi referitoare la acelaşi lucru.

c. Henkel nu îşi asumă nici o răspundere pentru nicio încălcare a legii drepturilor de autor, mărci comerciale sau altă proprietate intelectuală sau drepturi de personalitate, care se produce pe o pagină accesată printr-un hyperlink.

d. În cazul unei comenzi sau orice altă declaraţie juridică în ceea ce priveşte o tranzacţie, un contract se face exclusiv între utilizator şi proprietarul site-ului respectiv care oferă partea sau persoana prezentate acolo, dar în nici un caz, între Henkel şi utilizator. Vă rugăm notați condiţiile generale de afaceri ale furnizorului de pe websitul redirecţionat.

B. Informații de pe website

1. Disclaimer general

Orice responsabilitate Henkel pentru prejudiciile ce decurg din utilizarea acestui website - indiferent de cauzele legale, inclusiv ofensele - este limitată la daune care sunt cauzate de intenţie sau neglijenţă gravă. În măsura în care există o răspundere obligatorie a Henkel, ca urmare a unei încălcări a drepturilor materiale contractuale, suma totală a oricăror cereri pentru despăgubiri este limitată la daunele previzibile. Acest lucru nu trebuie să afecteze responsabilitatea Henkel în privinţa legii Responsabilităţilor Produsului sau în alte garanţii oferite. De asemenea, limitările responsabilităţilor mai sus menţionate nu se aplică în cazul unui prejudiciu la viaţă, vătămări corporale sau daunele sănătăţii unei persoane.

Henkel face mari eforturi pentru a păstra website-urile Henkel În siguranţă, fără viruşi, totuşi nu putem garanta lipsa totala a acestora. Din acest motiv vă recomandăm să aveţi grijă şi să vă protejaţi împotriva viruşilor (spre exemplu folosind un scanner de viruşi) înainte să downloadaţi documente sau date.

Henkel nu garantează nici o libertate În legatură cu greşelile sau erorile serviciilor oferite pe website-ul Henkel, nici cu disponibilitatea acestora.

2. Prognozele şi declaraţii de intenţie

Declaraţiile anticipative pe acest site de internet au fost făcute în conformitate cu cele mai bune dintre cunoştinţele şi convingerile noastre. Cu toate acestea, rezultatele actuale obţinute de Henkel pot să difere foarte mult de la aceste declaratii anticipative, deoarece ele depind de un întreg grup de factori de natură macroeconomică şi competitivă, care sunt, în unele cazuri, independente de controlul Henkel. Fără a aduce prejudicii oricăror obligaţii legale de a modifica declaratii anticipative, Henkel nu are nici o intenţie de a actualiza în mod constant toate declaratiile anticipative continute in acest site.

3. Produsele Henkel

Produsele prezentate pe acest site internet sunt exemple de produse disponibile de la companii Henkel din întreaga lume. Henkel nu garantează că un produs prezentat este, de asemenea, disponibil în ţara dumneavoastră. Pentru o listă a tuturor produselor Henkel disponibile în ţara dumneavoastră, vă rugăm să mergeţi la pagina Henkel corespunzătoare ţării raspective; accesul direct este furnizat pe pagina de start de la rubrica "Henkel International".

C.

Aceste condiţii generale de utilizare sunt guvernate şi interpretate în conformitate cu legile din Romania, fără a avea în vedere Convenţia ONU privind contractele pentru vânzarea internaţională de mărfuri. Convenţia de la aceste Conditii Generale de Utilizare este exclusă în mod expres . In măsura permisă de legislaţia în vigoare, locul de judecată pentru toate litigiile legate de acest website se găseşte în Bucuresti, România. În cazul în care orice prevederi ale acestor Condiţii Generale de Utilizare sunt sau devin nejustificate, acest lucru nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi.

D. Condiții de rating

Prin transmiterea oricărui consimțământ către Henkel România S.R.L., Str. Ioniță Vornicul, nr. 1-7, sector 2 – București, România (denumită, în continuare, „Henkel”), participantul convine și garantează după cum urmează:

 • Este unicul autor și proprietar al drepturilor de proprietate intelectuală asupra conținutului.
 • Toate drepturile de proprietate intelectuală necesare sunt acordate către Henkel, participantul renunțând la orice asemenea drepturi (în măsura posibilă, din punct de vedere legal.
 • Întregul conținut postat de participant este corect.
 • Participantul are vârsta de cel puțin 18 ani.

În plus, participantul convine că nu poate transmite niciun fel de conținut:

 • În legătură cu care acesta cunoaște faptul că este fals, incorect sau înșelător.
 • Care încalcă orice drepturi de autor, brevete, mărci de comerț, secrete comerciale sau alte drepturi de proprietate sau drepturi de publicitate sau de confidențialitate ale oricărei terțe părți.
 • Care încalcă orice lege, statut, ordonanță sau reglementare (inclusiv, dar fără a se limita la cele aplicabile în materia protecției consumatorilor, concurenței neloiale, combaterii discriminării sau publicității false).
 • Care este, sau ar putea fi considerat, în mod rezonabil, a fi defăimător, calomnios, care instigă la ură, discriminare rasială sau religioasă sau ofensator, care amenință în mod ilegal sau hărțuiește în mod ilegal orice persoană, parteneriat sau corporație.
 • Pentru care acesta a fost recompensat sau pentru care i s-a acordat orice contraprestație.
 • Care include orice informații în legătură cu alte site-uri web, adrese, adrese de email, informații de contact sau numere de telefon.
 • Care conține orice viruși digitali, worms sau alte programe sau fișiere informatice cu potențial dăunător.

Prin transmiterea conținutului și exprimarea acordului cu aceste condiții de rating, participantul transferă către Henkel, în mod gratuit, dreptul neexclusiv, nelimitat ca întindere și timp, de a utiliza conținutul transmis de către participant pe Internet pe site-uri web, canale de socializare și publicații ale Henkel. Printre drepturile acordate se numără dreptul de a utiliza conținutul pentru orice fel de publicitate a produselor cosmetice ale Henkel și, în special, pentru punerea la dispoziția terțelor părți în acest scop, în special retaileri și magazine online. Conținutul poate fi, de asemenea, editat, de exemplu prescurtat, pentru toate scopurile, cu condiția ca conținutul să nu fie distorsionat. Henkel și terțe părți nu sunt obligate să dezvălui autorul respectiv al conținutului. De asemenea, Henkel poate transfera sau licenția aceste drepturi asupra Conținutului în favoarea societăților sale afiliate.

Prin transmiterea de conținut, participantul confirmă, în plus, că deține drepturile asupra conținutului respectiv, în integralitate, și, în special, că are dreptul să transmită conținutul ca parte a testului de produs și să cesioneze drepturile enumerate mai sus către Henkel.

În situația în care sunt formulate pretenții de către terțe părți împotriva Henkel în legătură cu încărcarea și/sau utilizarea conținutului (în special cu privire la încălcarea drepturilor de confidențialitate, a drepturilor de autor, a drepturilor asupra mărcilor de comerț sau a drepturilor de autor conexe), participantul se obligă să despăgubească Henkel pentru toate daunele suferite de Henkel în consecință.

De asemenea, participantul convine că numele de utilizator și locul de reședință, comunicate de bună voie, pot fi publicate împreună cu conținutul actualizat. După încărcarea conținutului de către participant, acesta poate fi publicat după un termen de la transmiterea unei recenzii. Henkel își rezervă dreptul de a nu publica și de a șterge astfel de conținut deja publicat, care nu respectă aceste Condiții de rating sau Principiile de moderare.

Legea aplicabilă; independența clauzelor; excluderea recursului juridic; dreptul de modificare

Aceste Condiții de Rating și întreaga relație juridică dintre participanți și Henkel vor fi guvernate exclusiv de legislația din România. În situația în care orice clauze individuale cuprinse în aceste Condiții de Rating sunt sau devin nevalabile, valabilitatea celorlalte clauze nu va fi afectată. Orice clauze incomplete sau lipsite de valabilitate vor fi completate sau înlocuite în așa fel încât să fie găsită o altă clauză adecvată, cât mai apropiată posibil, din punct de vedere economic, de înțelesul și scopul clauzei nevalabile sau incomplete.